Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2022

1. Δέσμευση για την προστασία των δεδομένων

Salina Villas IKE με έδρα την Εκατείου 5, Βόλος, με αριθμό μητρώου 801628886 (εφεξής “η Εταιρεία ΙΙ”) είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής “οι Χρήστες” ή “τα Υποκείμενα Δεδομένων”), συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου δεσμευμένου χώρου (εφεξής “ο δικτυακός τόπος”).

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προβαίνει πάντοτε σε υπεύθυνη, πιστή και διαφανή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία θα σας ενημερώνει πάντοτε, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να κατανοείτε τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί ακριβώς στην ενημέρωση των Χρηστών για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας από εσάς, προκύπτει από τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της εγγραφής στον ιστότοπο και της περιήγησής σας σε αυτόν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή μαζί μας, διότι θα δεσμευόμαστε πάντα με την υιοθέτηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που είναι κατάλληλα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός τόπος προορίζεται και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα άνω των 16 ετών. Δεν επεξεργαζόμαστε εκουσίως και εν γνώσει μας τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιών, θα προχωρήσουμε αμέσως στη διαγραφή τους. Σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν γνωρίζετε ότι συλλέξαμε ή επεξεργαστήκαμε προσωπικά δεδομένα παιδιών.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για σκοπούς ταυτοποίησης και πρόσβασης στην αποκλειστική μας περιοχή, όπου θα λαμβάνετε αποκλειστικές εκπτώσεις και προσφορές. Επιπλέον, μπορείτε να μας παρέχετε, εφόσον το επιλέξετε, πληροφορίες σχετικά με την τηλεφωνική σας επικοινωνία, το φύλο και την οικογενειακή σας κατάσταση.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας, σας δίνεται η δυνατότητα να μην αποδέχεστε την επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων για την αποστολή προωθητικών ενεργειών, κληρώσεων και πληροφοριών σχετικά με άλλες δραστηριότητες που προωθούνται από την Εταιρεία ή από τους αντίστοιχους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού μας δελτίου. Εάν δεν ανακαλέσετε την αποδοχή της αποστολής των εν λόγω επικοινωνιών κατά τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού, μπορείτε να το κάνετε κάθε φορά που λαμβάνετε μια από τις επικοινωνίες μας, επιλέγοντας την επιλογή “Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Salina Villas & Residences, κάντε κλικ εδώ”, ή κάτι παρόμοιο, ή ασκώντας το δικαίωμά σας για αντίρρηση σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, χωρίς προηγουμένως να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας- στην περίπτωση αυτή θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μόνο για την αποστολή του.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις προωθητικές ενέργειες και άλλα περιεχόμενα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προφίλ και να αναπτύξουμε και να συμπληρώσουμε αυτό το προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αντιδράτε στα περιεχόμενα ή αλληλεπιδράτε με την Εταιρεία. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το προφίλ μόνο για να προωθήσουμε την αποστολή πληροφοριών για τις οποίες μπορεί να ενδιαφέρεστε. Το Υποκείμενο των Δεδομένων δεν θα υπόκειται, σε καμία περίπτωση, σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν (δηλαδή άρνηση πρόσβασης σε προϊόντα, υπηρεσίες ή παροχές) ή που τον/την/το επηρεάζουν με παρόμοιο τρόπο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας με βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας ή αυτών που πωλούνται στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα “Salina Premium Residences Volos” και “Salina SPA Villas”.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και τα αποθηκεύουμε για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών, υπολογιζόμενο από την τελευταία σας αλληλεπίδραση (περίοδος αποθήκευσης) ή, κατά περίπτωση, μέχρι την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης ή του δικαιώματος στη λήθη (δικαίωμα διαγραφής) από το Υποκείμενο των Δεδομένων. Μετά τη λήξη της περιόδου αποθήκευσης, η Εταιρεία θα εξαλείψει ή θα ανωνυμοποιήσει τα δεδομένα όποτε αυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν για διαφορετικό σκοπό που μπορεί να υφίσταται, όπως μπορεί να είναι η περίπτωση της συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία ή η άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος.

3. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Όποτε είναι απαραίτητο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλουμε συμβατικά στους εν λόγω παραλήπτες να εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται:
i. Mailchimp, Lda
Και ενδεχομένως άλλοι πάροχοι των ακόλουθων υπηρεσιών:
ii. αποθήκευση δεδομένων
iii. σύλληψη και εκτέλεση υλικού μάρκετινγκ και υποστήριξη.
iv. παροχή της τεχνολογικής δομής του δικτυακού τόπου, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων και των εφαρμογών.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο πώλησης της επιχείρησης ή των ενοικιαζόμενων βιλών “Salina SPA Villas”, συγχώνευσης, απόσχισης ή αλλαγής ελέγχου εντός της Εταιρείας ή στο πλαίσιο της προετοιμασίας οποιουδήποτε από αυτά τα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων από την οντότητα στην οποία έχουν μεταφερθεί θα τηρεί τους όρους της παρούσας δέσμευσης για την προστασία των δεδομένων.

4. Άσκηση δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του επικοινωνώντας με την εταιρεία στη διεύθυνση: [email protected].

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει, σύμφωνα με τους όρους του νόμου, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης,
 • δικαίωμα διόρθωσης,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,
 • δικαίωμα αντίρρησης,
 • δικαίωμα στη λήθη (ή δικαίωμα διαγραφής)

5. Επικαιροποίηση της παρούσας δέσμευσης προστασίας δεδομένων

Οι όροι της παρούσας δέσμευσης ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν, κάτι που θα πρέπει να γνωστοποιείται στον ιστότοπό μας.

6. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 • Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων από αυτόν/αυτή/αυτό. Απαιτείται ωστόσο η παροχή τέτοιων δεδομένων στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναρτημένη στην Ιστοσελίδα Προσφορά ή επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση στην ηλεκτρονική του/της/του διεύθυνση (newsletter).
 • Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από την Επιχείρηση είναι τα απολύτως απαραίτητα. Για τον λόγο αυτό στην περίπτωση απλής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην περίπτωση του newsletter ζητείται μόνον η ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη ενώ για την αγορά των Υπηρεσιών ή Προϊόντων των Προσφορών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα το ονοματεπώνυμό, η πόλη, η ηλικία, η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του Χρήστη.
 • Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται και για τον λόγο αυτό για κάθε νέα αγορά θα πρέπει να επανεισάγεται τα στοιχεία αυτής.
 • Τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα παρέχει ο Χρήστης οικειοθελώς. Αποδέχεται δε και συναινεί ώστε η Επιχείρηση να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του, τα οποία έχουν περιέλθει στην σφαίρα γνώσης της Επιχείρησης από την επίσκεψη του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, με σκοπό την ενημέρωση του Χρήστη για τις Προσφορές της Ιστοσελίδας, την εκτέλεση και υποστήριξη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας στον Χρήστη και κάθε άλλη συναφή ενέργεια, , σύμφωνα με το Ν.2272/1997, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που o Χρήστης οικειοθελώς δηλώνει οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει.
 • Ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

7. Cookies

 • Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί Cookies προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
 • Τα cookies χρησιμοποιούνται και από τρίτους προμηθευτές, όπως την Google για διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Λογότυπο και Σήματα

Τα Εμπορικά Σήματα και Όροι είναι νηολογημένα σε Πανελλαδικό επίπεδο και προστατεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 3, 2598/1998, όπως ισχύει). Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, είναι παράνομο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή της υπηρεσίας ή άλλη ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από το σκοπό για τον οποίο η ύλη διατίθεται στο κοινό μέσω της εταιρίας μας. Είναι παράνομο να τα παραποιήσουν με οιονδήποτε τρόπο παρά μόνο με την έγκριση της εταιρίας μας. Είναι παράνομο διότι ενδέχεται να δυσφημίσουν την εταιρία μας, τα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών του Salina Premium Residences  μας ή οποιαδήποτε πτυχή του ιστοχώρου.

9. Αποποίηση ευθυνών

Η εταιρία μας δεν υπόσχεται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από το περιεχόμενό της χρήσης ή αναζήτησης ή συνδέσμους σε αυτό. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του παραδίδονται σε μια “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμο”. Η εταιρία δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία που κατεβάζετε από το δικτυακό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, μολύνσεις ή καταστροφικά στοιχεία. Η εταιρία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων χωρίς περιορισμό. Η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, οποιασδήποτε με συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Η εταιρία δεν υπόσχεται ότι οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι ανά πάσα στιγμή ακριβή αντανάκλαση ή η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στο ξενοδοχείο μας. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία αρνείται όλες τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, με βάση ενδεχόμενες διαφορές οποιουδήποτε είδους μεταξύ της περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του και τις πραγματικές δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στο ξενοδοχείο μας.

10. Εξωτερικές Ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τρίτες/άλλες ιστοσελίδες, για τις οποίες η εταιρία μας δεν ασκεί κανέναν έλεγχο (“Εξωτερικές Ιστοσελίδες”), εκτός από το online σύστημα εγγραφής το οποίο χρησιμοποιείται από το Salina SPA Villas and Salina Premium Residences. Η εταιρία δεν εγκρίνει, δεν ευθύνεται ή έχει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό, ή είναι διαθέσιμες από μια τέτοια εξωτερική ιστοσελίδα. Το ίδιο ισχύει για δικτυακούς τόπους που μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς το Salina SPA Villas and Salina Premium Residences.

11. Προσβασιμότητα

Συνιστάται οι χρήστες να βλέπουν αυτήν την περιοχή μέσω web περιηγητών όπως Microsoft Internet Explorer (έκδοση 8.0 ανωτέρω), Mozilla Firefox (έκδοση 3.5 ανωτέρω), οι οποίες χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους web περιηγητές όμως η βελτιστοποιημένη προβολή δεν είναι εγγυημένη. Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 800x600px παρόλο που η σύστασή μας είναι να εμφανίζεται σε 1024x768px ανάλυση οθόνης. Ορισμένες σελίδες περιλαμβάνουν Flash στοιχεία και είναι αυτόματα διατεταγμένες έτσι ώστε οι χρήστες να καλούνται να κατεβάσουν το Flash Player της Macromedia, για να δουν web τοποθεσίες που δεν θα μπορούν να τις δουν κανονικά σε περίπτωση που δεν έχουν το ειδικό λογισμικό εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους.